Get Adobe Flash player
คำขวัญ : สะอาด สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

>> ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม ลูกเสืออาสากกต.ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือในวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ล่วงหน้า..>>> คลิกที่นี่

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นม.3และชั้นม.6 ปีการศึกษา 2556 

>>> คลิกที่นี่

กิจกรรม พิธีไหว้ครูดนตรีไทย นาฎศิลป์  

>>> คลิกที่นี่

            ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556 ณ กรุงเทพมหานคร        ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                                                                   

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ปีการศึกษา 2556


ชมภาพกิจกรรม >>> คลิกที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่

                                1. คุณครูสุรพงศ์  ขวัญคีรี

                                2. คุณครูอมรศรี  สามารถ

                                3. คุณครูรัชดา  ศรีกิ้ม


กิจกรรม ท.ข.ว.


กิจกรรมการเรียนน่ารู้ ผักไร้สาร โรงเรียนท่าข้ามวิทยา


>> ข่าวกิจกรรม
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 
ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั้งโรงเรียน รุ่นที่ 11 
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน ชุมพร


>> ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
>> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์