Get Adobe Flash player
คำขวัญ : สะอาด สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

---> ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกสังคม 

-->การจัดซื่อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2558 โดยวิธีพิเศษ

-->ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,เคมี

-->ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ล (ปรับปรุง 29)

-->ประกาศโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 216 ค

-->รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม)

-->รายการจัดชื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ

-->แบบบัญชีรายการเอกสาร/แบบใบเสนอราคา


คู่มือสำหรับประชาชน

ขอแสดงความยินดีกับลูกเสือวิสามัญโรงเรียนท่าข้ามวิทยาที่ชนะเลิศ
การประกวดระเบียบแถว ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2558

                                                                                                                     


ภาพกิจกรรม


ร.ร.ท่าข้ามวิทยาจัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติและร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแซะ จ.ชุมพร เมื่อวันที 11 สิงหาคม 2558 >>>คลิกที่นี่

ร.ร.ท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา และผ้าจำนำพรรษา ณ วัดเทพเจริญ วัดเทพประดิษฐาราม วัดภูพางพัฒนาราม 
>>>คลิกที่นี่

การประเมินคุณภาพภายใน เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 58 ณ ห้องคุรุราษฎร์ร่วมใจ>>>คลิกที่นี่

กิจกรรมกีฬาสีภายใน "ท่าข้ามเกมส์ 58" ระหว่างวันที่15-17ก.ค.58 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร >>> คลิกที่นี่

เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร รุ่นที่ 140 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา  จังหวัดชุมพร >>>คลิกที่นี่

หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชุมพร ร่วมกับโรงเรียนท่าข่ามวิทยา จัดกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558  ณ.โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
>>>คลิกที่นี่

กิจกรรม การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 58 ณ.โรงเรียนท่าข้ามวิทยา อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

>>>คลิกที่นี่

วงดุริยางค์ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ไปร่วมพิธีเปิด กีฬา อบจ.ชุมพร เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2558 >>>คลิกที่นี่

 


โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร  >>> คลิกที่นี่

โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรมวันไหว้ครูของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้นักเรียนได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ วันที่ 11 มิถุนายน 2558  >>> คลิกที่นี่

29 พ.ค. 58 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดเขาพาง ชุมพร >>> คลิกที่นี่

29-31 พ.ค. 58 สพม.11 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร

>>> คลิกที่นี่

6-8 พ.ค. 58  สพม.11 ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนท่าข้ามวิทยา ชุมพร

>>> คลิกที่นี่

โรงเรียนท่าข้ามวิทยาจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ และลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดเขาดิน ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร ระว่างวันที่ 4 -6 กุมภาพันธ์ 2558

 >>> คลิกที่นี่

4 ธ.ค.57 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จัดกิจกรรม ตักบาตรตอนเช้า และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ 2557 >>> คลิกที่นี่
>> ข่าวกิจกรรม


กิจกรรม ท.ข.ว.


กิจกรรมการเรียนน่ารู้ ผักไร้สาร โรงเรียนท่าข้ามวิทยา