Get Adobe Flash playerกิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2558

       

กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 


ข่าวประชาสัมพันธ์


ภาพกิจกรรม


27-28 พฤศจิกายน 2558

    พิธีสำรวจตนและเข้าประจำกอง    
    เครือข่ายลูกเสือวิสามัญ 
  
    ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 
    อ.ท่าแซะ  จ.ชุมพร 


  Click


26 พฤศจิกายน 2558

    กิจกรรมโครงการสัมมนา
    คณะกรรมการนักเรียน


  Click


25 พฤศจิกายน 2558

    กิจกรรมถวายบังคมพระบรม
    ราชานุสรณ์ รัชกาลที่
 6
    เนื่องในวันวชิราวุธ


  Click


20 พฤศจิกายน 2558

  กิจกรรมสัมมนาผู้บังคับบัญชา
   ลูกเสือ

  Click  

2 พฤศจิกายน 2558

    กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและ
    มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่
    ได้รางวัลต่างๆ 

   Click