Get Adobe Flash player
คำขวัญ : สะอาด สามัคคี มีวินัย ใฝ่วิชา กีฬาเด่น

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนท่าข้ามวิทยาได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม
ณ สนามศุภชลาสัย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557


แนะนำบุคลากรใหม่    ปีการศึกษา 2557

คุณครูสอนภาษาจีน


คุณครูสอนภาษาอังกฤษ


ภาพกิจกรรม


ผู้บริหารสถานศึกษา ของ สำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11ประชุม ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จ.ชุมพร

>>> คลิกที่นี่

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557

>>> คลิกที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามศุภชลาศัย  กรุงเทพ

>>> คลิกที่นี่

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ลูกเสือ-เนตรนารี  วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนน้อมถวาย ชุมพร

>>> คลิกที่นี่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือ.สามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น
(B.T.C) ระหว่างวันที่ 20-22 มิ.ย.57 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนท่าข้ามวิทยา

>>> คลิกที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือ-เนตร ลูกเสือวิสามัญที่ชนะเลิศการประกวดเดินสวนสนามแต่ละประเภท
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนวัดน้อมถวาย

>>> คลิกที่นี่

งานเลี้ยงรับ ครูสุรีรัตน์ สอนสินลา ครูสอนภาษาจีน นักศึกษาฝึกสอน และเลี้ยงส่ง ครูรมย์ชลี บุตรกริม

>>>คลิกที่นี่

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
12 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยา

>>>คลิกที่นี่

ประกวดเดินสวนสนาม
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557
ณ โรงเรียนวัดน้อมถวาย

>>>คลิกที่นี่

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพ  การจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนศรียาภัย 2 
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557

>>> คลิกที่นี่

กิจกรรมการสัมมนาึคณะกรรมการนักเีรียน ณ ห้องคุรุราษฎร์ร่วมใจ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557

>>> คลิกที่นี่

 แจกแท็บเล็ตให้นักเรียน
ชั้น ม.2   ณ ห้องคุรุราษฎร์ร่วมใจ  5 มิถุนายน 2557

>>> คลิกที่นี่

ยินดีต้อนรับคุณครูสุรีรัตน์  สอนสินลา ครูสอนภาษาอังกฤษคนใหม่  30 พฤษภาคม 2557

>>> คลิกที่นี่


ยินดีต้อนรับครูสอนภาษาจีน

Mr.Wang Shu Qiang

22 พฤษภาคม 2557

>>> คลิกที่นี่

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4
เมื่ิอวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2557 ณ โีรงเรียนท่าข้ามวิทยา

>>> คลิกที่นี่

ปฐมนิเทศนักเรียน
ชั้น ม.
และ ม.4
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

>>> คลิกที่นี่


อบรมสัมมนาแนวทางการจัดการเรียนรู้และการทำแผนปฏิบัติงาน เมื่อวันที่
5-6 พฤษภาคม 2557
ณ ชายหาดรีสอร์ท อำเภอหลังสวน
  จังหวัดชุมพร

>>> คลิกที่นี่

กิจกรรม ลูกเสืออาสากกต.ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือในวันเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา(สว.)ล่วงหน้า..
>>> คลิกที่นี่


>> ข่าวกิจกรรม

            ขอแสดงความยินดีกับครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา 2556 ณ กรุงเทพมหานคร        ระหว่างวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557                                                                                                                                                   

ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ปีการศึกษา 2556


ชมภาพกิจกรรม >>> คลิกที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 3 ท่านที่ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่

                                1. คุณครูสุรพงศ์  ขวัญคีรี

                                2. คุณครูอมรศรี  สามารถ

                                3. คุณครูรัชดา  ศรีกิ้ม


กิจกรรม ท.ข.ว.


กิจกรรมการเรียนน่ารู้ ผักไร้สาร โรงเรียนท่าข้ามวิทยา


>> ข่าวกิจกรรม
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 
ปีการศึกษา 2556 ณ จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นครูทั้งโรงเรียน รุ่นที่ 11 
ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธุดงคสถาน ชุมพร


>> ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556
>> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
>> ข่าวประชาสัมพันธ์