Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คลังภาพ / โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 001/2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 001/2560

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง (S.S.A.T.C.) รุ่นที่ 001/2560 ระหว่างวันที่ 11- 17 ตุลาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร