Breaking News
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Home / คลังภาพ / โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 4/2561

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 4/2561

หน่วยตำรวจสันติบาลจังหวัดชุมพรร่วมกับนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 4/2561 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร